28 maj: Anna Tebelius Bodin

Den 28 maj gästar Anna Tebelius Bodin oss med sin föreläsning Den analoga hjärnan på den digitala arbetsplatsen.

Anna är årets mottagare av Mensapriset, 2020. Hon är en erfaren utbildare och har inspirerat 10 000-tals inom psykologin bakom hur vi lär, når välbefinnande och utvecklar vårt självledarskap utifrån hjärnan. Med vetenskapen som grund och inspirerande pedagogik belyser hon möjligheterna och utmaningarna för hjärnan.

Föreläsningen fokuserar på den nya tillvaro som vår 40.000-åriga hjärna befinner sig i sedan bara drygt 10 år tillbaka. Det handlar om våra signalsubstanser, beteenden, beroenden och den outsinliga tillgången på information, kontakter och socker. Hjärnan som är gjord för att bäst hantera brist är nu satt i överflöd – och det får konsekvenser.

Vårt känslomässiga system i hjärnan har fått ett ökat övertag gentemot vårt tänkande system. Det bidrar till en rad problem, som är allvarliga, men inte olösliga. Tvärtom är lösningarna nästan provocerande enkla. Det handlar om att förekomma evolutionen och göra medvetna val som anpassar vår hjärna efter dagens tillvaro. Följ med på en resa av insikter, berörande exempel, känslomässiga svängningar och en mental goodie-bag av användbara metoder för att idag stärka hjärnan och den psykiska hälsan.

Teori varvas med konkreta exempel och berörande insikter som ger både mentalt och känslomässigt värde.

Tid: 08:00-09:00, 28 maj

Plats: Online (Zoom)

Anmälan: Kommer snart