Problemet med mjuka värden

Välkommen till MIX frukost den 29 november med Kalle Ström. Vi lever i en tid där de mjuka värdena regerar. Att få bestämma själv, ha maximal valfrihet och att agera utefter ens inre motivation anses vara den rätta vägen för både organisationers framgång och individens välbefinnande. Till exempel förväntas chefer utöva ledarskap som handlar om att ”attrahera” ett frivilligt […]