Problemet med mjuka värden

Välkommen till MIX frukost den 29 november med Kalle Ström.

Vi lever i en tid där de mjuka värdena regerar. Att få bestämma själv, ha maximal valfrihet och att agera utefter ens inre motivation anses vara den rätta vägen för både organisationers framgång och individens välbefinnande. Till exempel förväntas chefer utöva ledarskap som handlar om att ”attrahera” ett frivilligt och motiverat följarskap, snarare än att peka med hela handen. 

Denna utgångspunkt, som sedan 1980-talet utvecklats till en av samtidens starkaste dogmer, bär dock på dolda och ibland mörka konsekvenser. Valfriheten – från att välja marmeladsort på ICA, dagens arbetsoutfit, till att välja vårdcentral, eller göra rätt karriärval – är exempelvis så utbrett i samhället att det för många har förlamande konsekvenser. Trots det goda syftet kan valfrihet göra oss förvirrade, stressade och deprimerade. Man kan fråga sig vad dessa mjuka värden bakom alla idealiserade bilder faktiskt gör med oss? När kan de mjuka intentionerna få oönskade konsekvenser? Och hur hittar vi en välfungerande balans i arbetslivet mellan hårt och mjukt?

Om Kalle
Kalle Ström är forskare i etnologi (kulturanalys) på Stockholms Universitet. Förutom mångårig erfarenhet av frågor som rör det kulturella lagret av mänsklig erfarenhet, som ständigt görs aktuellt för organisationer och är centralt för lyckade förändringsprocesser, är han särskilt inriktad på relationen mellan mjuka och hårda värden. Han ställer den provocerande men alltmer aktuella frågan – är vårt samhälles besatthet av valfrihet, individens självbestämmande och njutning alltid det goda?

Utöver forskningen har Kalle flerårig bakgrund inom verksamhetsutveckling, TV, och har varit elitspelare i Handboll (med bla. ett SM-guld från 2007).

Det visste du inte om…
Det finns nog ingen tydligare och starkare målgrupp för Kalle än honom själv. Att föreläsa om valfrihet är som terapi för att hantera en alltmer kaotisk värld.

Datum: Fredag 29 november
Tid: 07.00-09.00
Plats: Clarion Hotell Winn, Norra Slottsgatan 9