Motivationskoden – vägen till ökat medarbetarengagemang

Alla företag och organisationer vill ha engagerade medarbetare. Men vad är det egentligen som gör att vi går igång på jobbet – att vi blir inspirerade, engagerade och motiverade? Den frågan får vi svar på den 28:e februari. Alla vet att motivation är grunden till bättre prestation. Det är bara ett problem: Människors motivation grundar […]