26 mars: Fredrik Jacobson

Välkommen till ”Digital Presentation Skills” I en värld som förändras allt snabbare, med möten som oftare hålls online, så är det absolut avgörande att besitta de färdigheter som krävs för att hålla presentationer online. Onlinepresentationer kräver livligare och tydligare kroppsspråk och ansiktsuttryck och den avgörande ögonkontakten. De kräver också vissa färdigheter när det gäller röstanvändning, […]